മയമുനിയെഴുതിയ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമായ മയമതത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ത്?

  • ജ്യോതിഷം
  • വേദങ്ങള്‍
  • വാസ്തുശാസ്ത്രം
  • ആരോഗ്യം